Egyszerű járművásárlás külföldről, autóbeszámítással, finanszírozással
autoscout24.de
Az MNB aktuális napi € árfolyama: 387,34 Ft

ÜZLETSZABÁLYZAT / ÁSZF - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /

 • 1. FOGALMAK
 • 1.1 Szolgáltató: Mobile Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság.
 • 1.2 Székhely: Budaörs Office Park, H-2040 Budaörs, Szabadság út 117.
 • 1.3 Felhasználó: Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás, illetve szervezet.
 • 2. SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
 • 2.1. Automobile.hu a Weboldalán a AutoScout24 GmbH, Tölzer Strasse 16 82031 Grünwald Deutschland / Germany mint jogtulajdonossal fennálló együttműködése alapján a www.autoscout24.de Internetes használtautó kereső adatbázis Hirdetéseinek tartalmát teszi elérhetővé Felhasználók részére magyar nyelven.
 • 2.2. Szolgáltató Felhasználó igénye esetén közreműködik a Weboldalon elérhető hirdetések adatainak esetleges pontosításban, vagy akár további részletinformációk rövid úton történő beszerzésében. Amennyiben a Felhasználó igénye szerinti gépjárművet nem talált aktuálisan az adatbázisban, úgy igénye esetében Szolgáltató maga vizsgálja át a megadott elképzelés alapján a Weboldal hirdetéseit, illetve a későbbiekben a jelzett igénynek megfelelő Hirdetés jelenik meg, úgy arról értesíti a Felhasználót.
 • 3. REGISZTRÁCIÓ
 • 3.1 Automobile.hu Weboldalán nyújtott egyes szolgáltatások, mint pl. a behozatali költségkalkuláció megtekintése regisztrációt követően ingyenesen érhetőek el. Üzemeltető a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre, melyre kattintva igénybe vevő fejezi be a regisztrációt. Üzemeltető a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait az e-mail cím kivételével bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.
 • 4. FELELŐSSÉG
 • 4.1 A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi igénybe vevő saját kockázata és felelőssége.
 • 4.2. Automobile.hu a Weboldalon tőle független magánszemélyek és gépjármű kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások/szervezetek által megadott adatokat, képeket (együttesen információkat) tesz közzé, melyek tartalmáért, különösen az információk teljes körűségéért és valóságtartalmáért felelősséget nem vállal.
 • 5. WEBOLDAL ÉS AZ AHHOZ KÖTŐDŐ SZELLEMI TULAJDON
 • 5.1. Automobile.hu Weboldalán az autoscout24.de adatbázisából elérhető hirdetések szövegét magyar nyelven teszi elérhetővé. Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a német szövegek fordítása – az adatmennyiség és a folyamatos adatcserélődés miatt - egy fordítóprogram segítségével történik, így a szövegek fordítási minőségéért felelősséget nem vállal.
 • 5.2. Felhasználó elsődlegesen a Weboldalon elérhető hirdetés tartalma alapján választja ki azon járműveket, mellyel összefüggésben az esetleges vételi szándéka felmerül.
 • 5.3. Automobile.hu felhívja a figyelmet arra, hogy a Weboldalon keresztül az autoscout24.de adatbázisban elérhető német nyelvű minden álló és/vagy mozgóképi elem, szöveges és/vagy grafikus tartalom, különösen az adatbázisok tartalma teljes egészében és részleteiben a 2.1 pontban írt jogtulajdonos szellemi tulajdonát képezi, azok felhasználása akár részben akár egészben csak a jogtulajdonos előzetes és írásbeli kifejezett hozzájárulásával lehetséges.
 • 6. KAPCSOLATFELVÉTEL A SZOLGÁLTATÓVAL, GÉPJÁRMŰ KIVÁLASZTÁSA
 • 6.1. Amennyiben Felhasználó a Weboldalon talált Hirdetések valamelyikében található Gépjárműről vásárlási céllal további adatokat szeretne beszerezni, vagy konkrét elképzelése van, azonban annak megfelelő járművet nem talált, úgy Felhasználó a Szolgáltató Weboldalon közzétett telefonszámán és ott feltüntetett időpontokban veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval.
 • 6.2. Szolgáltató adatbázisában rögzíti Felhasználó által megadott személyi alap- adatokat (név, lakcím, stb) és telefonos elérhetőségeket, továbbá a minél teljesebb és rugalmasabb szolgáltatás-nyújtás érdekében a keresett gépjárművel összefüggő alapadatokat, igényeket.
 • 6.3. Felhasználó által megjelölt, és Szolgáltató által a Felhasználó igényei alapján javasolt Hirdetések információi mellett is lehetősége van a Felhasználónak arra, hogy a Hirdetés szerinti Gépjárműről a Szolgáltatón keresztül költségmentesen további műszaki, illetve a vétel szempontjából releváns információkat szerezzen be a hirdetésben megjelölt elérhetőségen.
 • 6.4. Ugyanazon Felhasználó egy munkanapon maximum 5 db, egy naptári héten belül pedig maximum 25 db jármű tekintetében kérhet a Szolgáltatótól adategyeztetést, illetve további adat beszerzését.
 • 7. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 • 7.1. Szolgáltató adatvédelmi felelőse Szolgáltató mindenkori ügyvezetője, elérhetősége azonos Szolgáltató székhelyével.
 • 7.2. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szó- ló 1992. évi LXIII. törvény szerint különleges megadását Szolgáltató a Szolgáltatatás érdekében nem kéri.
 • 7.3. Szolgáltató a minél szélesebb körű szolgáltatás nyújtása, a későbbi kapcsolatfelvétel és a Felhasználó igényei későbbi kielégítésére vonatkozó ajánlatok közvetítése érdekében rögzíti a Felhasználók közölt igényeit abban az esetben is, ha azzal összefüggésben Szerződés nem jön létre.
 • 7.4. Felhasználó és Megrendelő is jogosult az adatkezelés idő tartama alatt bármely adata módosítását, helyesbítését vagy törlését kérni a Szolgáltatótól.
 • 8. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA AZ ADATOK VALÓTLANSÁGÁBÓL FAKADÓ KÁROK ESETÉRE
 • 8.1. Szolgáltató a Felhasználók által megadott adatok valóságát nem vizsgálja. Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét minden, Felhasználó által szolgáltatott adat valótlanságából származó igények tekintetében.
 • 9. A FELHASZNÁLÓK PANASZAINAK KEZELÉSE, A JOGVITÁK RENDEZÉSE
 • 9.1. Felhasználó a Szolgáltatással vagy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos panaszait telefonon, írásban, levélpostai küldeményben, e-mailben közölheti Szolgáltatóval.
 • 9.2. A Szoláltató a fentiek szerinti elérhetőségeit az Internetes oldalán folyamatosan közzéteszi.
 • 9.3. A panaszokat Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja és azt írásban, esetleg e-mail-ben válaszolja meg Felhasználónak.
 • 10. ALKALMAZANDÓ JOG, JOGHATÓSÁG
 • 10.1. A jelen Üzletszabályzattal, valamint az ez alapján létrejött szerződéses jogviszonnyal összefüggésben a mindenkor hatályos magyar anyagi és eljárási jog az irányadó.
 • 10.2. A felek a jelen Üzletszabályzattal, valamint az ez alapján létrejött szerződéses jogviszonnyal összefüggésben felmerülő nézeteltéréseket elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
 • 10.3. Amennyiben a felek között felmerülő nézeteltérések tárgyalásos úton nem rendezhető, úgy a felek a jelen Üzletszabályzattal, valamint Szerződéssel összefüggésben mindennemű jogvitájuk elbírálására Szolgáltató mindenkori, cégbíróságon bejegyzett székhelye szerinti - hatáskörtől függően - helyi, illetve megyei bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Szolgáltató
2014. szeptember 18.

Amennyiben kérdése van a hirdetésekkel kapcsolatban, vagy szeretné valamelyik autót megvásárolni: Hívjon minket a 06-1-290-0065 telefonszámon

Érdeklődés